Certyfikaty

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY FIRMY
Właściciele Firmy AKWA Zabrze są osobiście zaangażowani w formułowanie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Firmy, wyznaczanie celów ogólnych i szczegółowych oraz zapewnienie środków niezbędnych do ich realizacji.

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY

Nasza misja – to zaopatrywanie klientów w wysokiej jakości produkty i usługi.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA FIRMY
Właściciele Firmy AKWA Zabrze są osobiście zaangażowani w formułowanie polityki środowiskowej Firmy, wyznaczanie celów, zadań i programów oraz zapewnienie środków niezbędnych do ich realizacji.