Największa na świecie realizacja bezywkopowej naprawy rurociągu

W Bełchatowie zrealizowaliśmy największe na świecie przedsięwzięcie, obejmujące renowację wodociągu z wykorzystaniem rękawa „szklanego”.

Modernizacja sieci wodociągowej DN800-2163,7m, DN500-275,5m
Renowacja 4 komór z wymianą armatury K1, K2, K5, K9
Likwidacja 5 komór K3, K4, K6, K7, K10
Wykonanie 42 węzłów