Renowacja kolektora o nietypowym przekroju, średnica zastępcza min. DN1600!

Renowacja wykonana za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV
Rękaw o nie typowym przekroju – średnica zastępcza min. DN1600
Wykonano około 113 mb w 2 instalacjach
Całość zadania około 183m
Termin wykonania zadania Listopad 2021 oraz luty 2022
Lokalizacja Gliwice Pl. Piastów