Renowacja kolektora ogólnospławnego DN 1000 I 800×1200

Renowacja kolektora ogólnospławnego DN 1000 I 800×1200, metodą rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV,
ul. Mikołowska w Katowicach.