Zapytanie Ofertowe – specjalistyczny elektryczny robot montażowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

PPHU „Akwa” Józef Biskup, Stefan Owczarek Sp.J.
Ul. Ignacego Paderewskiego 21
41-810 Zabrze

Zapytanie Ofertowe – specjalistyczny elektryczny robot montażowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

W związku z realizacją projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dl działania 3.2 Innowacje w MŚP, firma Akwa PPHU z siedzibą w Zabrzu (41-810), ul. Ignacego Paderewskiego , NIP 6480003733 zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego robota elektrycznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
NAZWA i KOD CPV : 42990000-2 – różne maszyny specjalistycznego zastosowania
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego samojezdnego robota elektrycznego do montażu kształtki kapeluszowej utwardzanej światłem UV, który ma służyć wprowadzeniu w firmie nowych innowacyjnych rozwiązań i poprawić jakość wykonywanych dotychczas usług.
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się poniżej

Załączniki:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik 1 Specyfikacja techniczna urządzenia
3. Załącznik 2 Formularz oświadczenia o braku konfliktu interesów