Bezwykopowa renowacja kolektora sanitarnego DN600 w Skoczowie

Bezwykopowa renowacja kolektora sanitarnego DN600 metodą rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV.
Lokalizacja – Skoczów pomiędzy ul. Katowicką i ul. Rzeczną
Przebieg- pod drogą krajową 81 i rzeką Wisłą
Długość – 225m
Inwestor – Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.