Bezwykopowa renowacja rurociągów

Technologia naprawy panelami GRP (glass reinforced plastic – tworzywo wzmocnione włóknem szklanym) stosowana jest do wszystkich przekrojów przewodów- kołowych, jajowych, kwadratowych oraz dzwonowych kanałów. Materiał z jakiego zbudowany jest kanał rodzimy nie ma znaczenia, można więc stosować panele GRP do wszystkich rodzajów materiału.
Metoda polega na instalacji wewnątrz kanału paneli wykonanych z kompozytu żywicy, włókna szklanego i piasku kwarcowego, co w połączeniu tworzy nową rurę samonośną. Zastosowanie rur GRP zapewnia całkowite odtworzenie wytrzymałości mechanicznej naprawianego kanału. Mimo zawężenia średnicy poddawanego renowacji kanału nie zostaje zmniejszona jego przepustowość hydrauliczna kanału, ponieważ moduły posiadają dużą gładkość powierzchni wewnętrznej
Montaż modułów GRP polega na przeciąganiu modułów w starym kanale. Wymiary modułów takie jak grubość, kształt, długość panela za każdym razem ustalane są indywidualnie dla przewodu który będzie poddawany renowacji. Po zakończeniu instalacji paneli na odcinku kanału, wypełnia się przestrzeń między ścianą kanału a panelami pianobetonem o odpowiednich parametrach technicznych.

Zakres zastosowania

  • kanalizacja wszystkich typów (sanitarne, deszczowe, przemysłowe)
  • kanały – kołowe, jajowe, dzwonowe i inne
  • dla każdego rodzaju materiału naprawianego przewodu

Renowacja przy użyciu rękawa szklanego

Technologia rękawa służy do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych, wykonanych z przewodów: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Podstawowym elementem zestawu jest rękaw elastyczny wykonany z włókna szklanego, nasycony żywicami: poliestrową lub winylową, zaopatrzony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej w osłonę z folii poliestrowej. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rozciągniętego rękawa, dopasowanego do kształtu naprawianego kanału. Utwardzona wykładzina pełni rolę nowego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Metoda rękawa szklanego przeznaczona jest do renowacji kanałów o średnicach od 150mm do 1600mm. W wymienionym zakresie średnic mogą być również dostarczane rękawy dostosowane do rzeczywistego wymiaru wewnętrznego przewodu różniącego się od średnic z podanego typoszeregu. W zależności od agresywności ścieków rękawy nasączone są żywicą poliestrową lub winyloestrową.

Instalacja rękawa jest wykonywana ze studni dostępnych na kolektorze i nie wymaga wykonywania wykopów startowych. Dla prawidłowego przebiegu instalacji na kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej w przypadku dużego napływu ścieków lub wód opadowych, powinno nastąpić korkowanie odcinków poddawanych renowacji korkami pneumatycznymi i przepompowywanie wód do dalszych odcinków kanałów.

Wprowadzanie rękawa -dla zapewnienia poślizgu wprowadzanego rękawa, do naprawianego odcinka wciąga się odpowiedniej szerokości wstęgę z folii PVC (folia systemowa, szerokość uzależniona od średnicy rurociągu poddawanego renowacji). Następnie wprowadzana jest linka stalowa, do której zaczepia się zakończony specjalną końcówką jeden koniec rękawa. Przy pomocy przeciągarki rękaw w stanie spłaszczonym (nie przylegającym do obwodu przewodu) wprowadzany jest na całą długość naprawianego odcinka.

Po odczepieniu linki, do obydwu końców rękawa przyłącza się przewody technologiczne. Z jednej strony przewód połączony z urządzeniem sterującym, doprowadzającym sprężone powietrze i urządzenie UV.

Po zakończeniu tych przygotowań rękaw napełnia się sprężonym powietrzem, aż do osiągnięcia określonego ciśnienia (ok. 0,5 bar).
Rękaw, ściśle przylegając do ścianek kanału tworzy wykładzinę wewnętrzną. W celu utwardzenia wykładziny przepuszcza się przez tak wyłożony rurociąg łańcuch lamp UV sterowanych z panelu kontrolnego. Podczas przejazdu łańcucha UV rękaw zostaje utwardzony (szybkość przejazdu łańcucha świetlnego zależna od grubości ścianki) Technologia UV umożliwia wykonanie renowacji dł. do 300 mb za jednym razem.
Po odłączeniu przewodów technologicznych otwiera się końce utwardzonej wykładziny, obcina się wystające końce równo z przewodem, fazuje i zabezpiecza kitem uszczelniającym.
Po wykonaniu badań kontrolnych (próba szczelności i ocena stanu powierzchni wewnętrznej kanału za pomocą kamery TV), kanał jest gotowy do eksploatacji.