Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny

Szanowni Państwo,

informujemy iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia teren PPUH AKWA SP.J. jest monitorowany.

Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Obszar monitorowany oznakowany jest tabliczkami. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia następnie zostaną trwale usunięte.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu (41-810) ul. Ignacego Paderewskiego 21, KRS 0000028504, NIP 6480003733, tel. 32/271 3155, e-mail: biuro@akwa.eu
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych oraz ograniczenia przetwarzania.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: e-mail : biuro@akwa.eu