Bezwykopowe naprawy punktowe


Naprawy punktowe, tzw. „packery” polegają na renowacji infrastruktury podziemnej przy wykorzystaniu krótkich odcinków rękawa do naprawy uszkodzeń miejscowych, takich jak pęknięcia, infiltracje wód gruntowych lub eksfiltrację ścieków do gruntu.
Technologia ta oparta jest o kilkuwarstwową matę szklaną nasączoną żywicą, odporną chemicznie oraz posiadającą wysoki moduł sprężystości.
Krótki i łatwy czas montażu „packerów” (poprzez studzienkę kanalizacyjną) minimalizuje czas i koszty napraw.