INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO – specjalistyczny elektryczny robot montażowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

Dziękujemy za nadesłanie oferty na zakup specjalistycznego elektrycznego robota wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Jednocześnie informujemy, że dnia 30.03.2018 rozstrzygnięty został konkurs na zakup tego urządzenia , który wygrała firma ProKASRO Mechatronik GmbH.