Firma roku – Jubileusz 30-lecia, Tytany 2021

Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie uczestników rynku bezwykopowego. Poza częścią merytoryczną, tj. warsztatami, wykładami oraz panelami dyskusyjnymi czy też pokazami technologii na żywo, podczas uroczystej gali odbywa się wręczenie prestiżowych nagród TYTAN. Profesjonalne jury w ramach głosowania wybiera najciekawsze projekty i produkty wykorzystywane w pra-cach bezwykopowych. Zamawiającym również przyznawane są wyróżnienia w postaci Tyta-nowych Laurów Inwestora.
TYTANY w branży bezwykopowej już od lat wręczane są w pięciu kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja, Mały projekt bezwykopowy, Europejski projekt w technologiach bezwykopowych oraz Produkt roku. Zwycięzców wyłania komisja w skła-dzie:
• dr inż. Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej,
• mgr inż. Paweł Kośmider z kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa”,
• prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej,
• prof. dr hab. inż. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej,
• dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej,
• dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW z Politechniki Warszawskiej,
• dr inż. Karol Ryż z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
• prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski,
• dr inż. Dariusz Zwierzchowski z Centrum Badań i Certyfikacji.

W tym roku nasza firma otrzymała nagrodę specjalną. Za 30 lat działalności oraz szczególne osiągnięcia na rynku.
„AKWA W. Biskup, M. Fryc sp.j. – w 30-lecie działalności.
Firma Akwa wraz z doświadczoną kadrą inżynierską wyspecjalizowała się w renowacjach sieci przy użyciu metody CIPP UV, choć wykorzystuje też technologie oparte na zastosowa-niu paneli GRP czy rękawów filcowych. Na przestrzeni lat wiele zadań wymagało od niej nie-tuzinkowego podejścia i indywidualnych, szytych na miarę rozwiązań – takie ukierunkowanie działań jest mocną stroną firmy”

Bardzo dziękujemy Inżynierii Bezwykopowej za to wyróżnienie.

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/inzbezwykopowa/konferencja_inzynieria_bezwykopowa/wiadomosci/62266,nagrody-tytan-2021-rozdane © inzynieria.com